සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැලිකන්න කලාපයේ ළහිරුගම, දිගන, වැලිකන්න, පැල්පොල  යන වසම්වල වෙසෙන අඩු ආදායම්ලාභීන් ගෘහාශ්‍රිත මට්ටමින්  සිය ජීවන වෘත්තීය ලෙස කිරි සහ බිත්තර නිෂ්පාදනය, කොම්පෝස්ට් පොහොර වෙළෙඳාම දැකගත හැකිය. දියර කිරි, කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන හා බිත්තර සඳහා පවතින ඉල්ලුම දිනෙන් දින ඉහළ යාමත්, සෞඛ්‍ය සම්පන්න දිවි පෙවෙතකට ජනතාව යොමුවීමත් තුල උක්ත කර්මාන්තය සඳහා වැඩි නැඹුරුවක් වර්තමානය වන විට පෙන්නුම් කරයි. ගුණාත්මක බවින් ඉහළ, සහනදායී මිලකට සපයනු ලබන කිරි සහ බිත්තරවලට එසේ විශාල ඉල්ලුමක් පැවතිය ද වර්තමානය වන විට මෙම ගොවීන් යම් යම් ගැටළුකාරී තත්වයන්ට මුහුණපා ඇති ආකාරයක් දක්නට ඇත.  සත්ත්ව ආහාර ආදියේ වෙළෙඳපොළ මිල නිතර උච්චාවචනය වීම, සතුන් නිතර රෝගාබාධවලට ගොදුරු විම, ගුණාත්මක බවින් යුතු වැඩි කිරි නිෂ්පාදන ධාරිතාවයකින් යුතු ගවයන් සහ එළුවන් සපයාගැනීමේ අපහසුතාවය, නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය අවම වීම, අගය එකතු කිරීම සිදුනොවීම, තාක්ෂණය හිඟකම ආදී ගැටළු නිසා මෙම කර්මාන්තයේ යම් පසුබෑමක් වර්තමානය වන විට පෙන්නුම් කරයි.  

සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැලිකන්න කලාපයේ ළහිරුගම, දිගන, වැලිකන්න, පැල්පොල  යන වසම්වල වෙසෙන අඩු ආදායම්ලාභීන් ගෘහාශ්‍රිත මට්ටමින්  සිය ජීවන වෘත්තීය ලෙස කිරි සහ බිත්තර නිෂ්පාදනය, කොම්පෝස්ට් පොහොර වෙළෙඳාම දැකගත හැකිය. දියර කිරි, කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන හා බිත්තර සඳහා පවතින ඉල්ලුම දිනෙන් දින ඉහළ යාමත්, සෞඛ්‍ය සම්පන්න දිවි පෙවෙතකට ජනතාව යොමුවීමත් තුල උක්ත කර්මාන්තය සඳහා වැඩි නැඹුරුවක් වර්තමානය වන විට පෙන්නුම් කරයි. ගුණාත්මක බවින් ඉහළ, සහනදායී මිලකට සපයනු ලබන කිරි සහ බිත්තරවලට එසේ විශාල ඉල්ලුමක් පැවතිය ද වර්තමානය වන විට මෙම ගොවීන් යම් යම් ගැටළුකාරී තත්වයන්ට මුහුණපා ඇති ආකාරයක් දක්නට ඇත.  සත්ත්ව ආහාර ආදියේ වෙළෙඳපොළ මිල නිතර උච්චාවචනය වීම, සතුන් නිතර රෝගාබාධවලට ගොදුරු විම, ගුණාත්මක බවින් යුතු වැඩි කිරි නිෂ්පාදන ධාරිතාවයකින් යුතු ගවයන් සහ එළුවන් සපයාගැනීමේ අපහසුතාවය, නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය අවම වීම, අගය එකතු කිරීම සිදුනොවීම, තාක්ෂණය හිඟකම ආදී ගැටළු නිසා මෙම කර්මාන්තයේ යම් පසුබෑමක් වර්තමානය වන විට පෙන්නුම් කරයි.  


වසම් 4 ක අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රතිලාභීන් 27ක් දැනට හඳුනාගෙන ඇත. ඔවුන් මුහුණපාන ගැටළු සඳහා විසඳුම් ලබා දෙමින් ගොවීන්ට දිරිගැන්වීම් ලබා දීම හරහා ගුණාත්මක කිරි හා බිත්තර ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන (යෝගට්, බෝතල් කල කිරි, කිරිටොෆි, අයිස්ක්‍රීම්) හා කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ජාතික මට්ටමට ගෙන යාමේ විභවතාවයක් පවතී. හඳුනාගත් ගොවීන් හට එළුවන්, කුකුළු පැටවුන් ලබාදීම ගවගාල්, කුකුළු කූඩු ආදිය සඳහා ආධාර ලබාදීම පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීම තුළින් අගය එකතු කල පශු අස්වනු අලෙවිය හරහා ඔවුන් සවිබල ගැන්වීම තුළින් කුටුම්භ ආදායම ඉහල නැංවීම මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් අපේක්ෂා කෙරේ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයන් හා විධිමත් ක්‍රමවේදයන් අනුව, පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ අනුමත සත්ව ගොවිපලකින් උසස් තත්ත්වයේ එළුවන් හා බිත්තර සඳහා මසක් වයසැති කුකුළු පැටවුන් මිලදී ගනු ලැබේ.  මෙම ව්‍යාපෘතිය නුදුරේදීම ආරම්භ වීමට නියමිතය.

News & Events

05
Nov2021
Voice of Colombo - Seethawaka Team

Voice of Colombo - Seethawaka Team

Voice of colombo Reality Programme  congradulations our...

05
Aug2021
පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

කොවිඩ්-19 වසංගතයෙන් දැඩි පසුබෑමකට ලක් වී තිබෙන...

Scroll To Top