හෙළ නිර්මාණ කර්මාන්තයන් අතරින් එක් විශිෂ්ඨ අංශයක් ලෙස පොල් ආශ්‍රිත විසිතුරු කැටයම් නිර්මාණ කර්මාන්තය හැඳින්විය හැකිය. වර්තමාන ලාංකීය සමාජ, ආර්ථික පරිසරය තුළ එවැනි දක්ෂ දේශීය නිර්මාණකරුවන් හට ව්‍යාපාර  පරිසරයන්හි අභියෝගතාවලට හා තර්ජනවලට මුහුණ දීමට සිදුවීමත් සමගම බොහෝ අසීරුතා මධ්‍යයේ  තම ආදායම් මාර්ග ගොඩනගා ගැනීමට සිදුවීම හේතුවෙන් මෙවැනි විශිෂ්ඨ කර්මාන්ත අනාගත පරම්පරාවට දායාද නොකෙරෙනු ඇත. එමෙන්ම වර්තමානයේ මුහුණ දෙමින් පවතින කොවිඩ් - 19  වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් සිදුවන දෙස් විදෙස් සංචාරක කර්මාන්තයේ පසුබැසීමත් සමගම වෙළෙදපොල පරිචයන් අහිමිවීම්වල වක්‍රාකාර අහිතකර ප්‍රතිඵලවලට මුහුණ දීමටද මෙවැනි කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ නිර්මාණ කරුවන්ට සිදු වී ඇත. හෙළ නිර්මාණ කර්මාන්තයන් අතරින් එක් විශිෂ්ඨ අංශයක් ලෙස පොල් ආශ්‍රිත විසිතුරු කැටයම් නිර්මාණ කර්මාන්තය හැඳින්විය හැකිය. වර්තමාන ලාංකීය සමාජ, ආර්ථික පරිසරය තුළ එවැනි දක්ෂ දේශීය නිර්මාණකරුවන් හට ව්‍යාපාර  පරිසරයන්හි අභියෝගතාවලට හා තර්ජනවලට මුහුණ දීමට සිදුවීමත් සමගම බොහෝ අසීරුතා මධ්‍යයේ  තම ආදායම් මාර්ග ගොඩනගා ගැනීමට සිදුවීම හේතුවෙන් මෙවැනි විශිෂ්ඨ කර්මාන්ත අනාගත පරම්පරාවට දායාද නොකෙරෙනු ඇත. එමෙන්ම වර්තමානයේ මුහුණ දෙමින් පවතින කොවිඩ් - 19  වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් සිදුවන දෙස් විදෙස් සංචාරක කර්මාන්තයේ පසුබැසීමත් සමගම වෙළෙදපොල පරිචයන් අහිමිවීම්වල වක්‍රාකාර අහිතකර ප්‍රතිඵලවලට මුහුණ දීමටද මෙවැනි කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ නිර්මාණ කරුවන්ට සිදු වී ඇත. 

එවැනි වාතාවරණයක් මධ්‍යයේ සමාජයේ සෘජු දෘෂ්ටි කෝණයට ලක් නොවන දේශීය පොල් ආශ්‍රිත විසිතුරු කැටයම් නිර්මාණකරුවන් නගා සිටුවීම සඳහා දිරිගැන්වීමක් ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවය  හා වගකීම හඳුනාගැනීමත් සමඟ සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොස්ගම කලාපය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ග්‍රාම නිලධාරී වසමක එවැනි පාරම්පරිකව ගෘහාශ්‍රිතව පොල් ආශ්‍රිත විසිතුරු කැටයම් කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින නිර්මාණශීලි සහජ දක්ෂතාවලින් හෙබි කුසලතා පූර්ණ නිර්මාණකරුවන් 25 දෙනෙකු හඳුනාගෙන "සෞභාග්‍යා - පොල්කැටයම් නිෂ්පාදන ගම්මානය" බිහිකිරීමේ අරමුණු සහිතව මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරිපත් කෙරේ. 

එලෙස හඳුනාගත් විශිෂ්ට නිර්මාණකරුවන්ගේ ව්‍යාපාරයන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කර, ”ලක්සල”  වැනි මහා පරිමාණ සෘජු ගැනුම්කරුවන් හරහා වෙළෙදපොළ අවස්ථා ඇති කිරීමත්, අතරමැදි වෙළඳුන් විසින් ලබන අතිප්‍රාමාණික ලාභ අවම  කිරීම මඟින් ආදායම් ස්ථාවර කිරීම මෙන්ම අනාගතයේදී දේශීය සන්නාමයක් සහිතව ගුණාත්මක හා පරිසර හිතකාමී විසිතුරු නිර්මාණ හා ඇසුරුම් වර්ග අපනයන වෙළෙඳපොළ කරා ව්‍යාප්ත කිරීමේ යෝජනාවන්ද සහිතව මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරිපත් කෙරේ. උක්ත ව්‍යාපෘතියේ ශ්‍රම දායකත්වය ප්‍රතිලාභීන් විසින් දරනු ලබන අතර තාක්ෂණික හා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් මෙන්ම පුහුණු වැඩමුළු අවස්ථා ව්‍යාපෘති අරමුදලින් දැරීමට යෝජනා වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය නුදුරේදීම ආරම්භ වීමට නියමිත බව සතුටින් දැනුම් දෙමු.

News & Events

05
Nov2021
Voice of Colombo - Seethawaka Team

Voice of Colombo - Seethawaka Team

Voice of colombo Reality Programme  congradulations our...

05
Aug2021
පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

කොවිඩ්-19 වසංගතයෙන් දැඩි පසුබෑමකට ලක් වී තිබෙන...

Scroll To Top