අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

26
දෙසැ2018
ග්‍රාම ශක්ති වැඩ සටහන

ග්‍රාම ශක්ති වැඩ සටහන

සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ග්‍රාම ශක්ති ජාතික...

19
දෙසැ2018
ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ කලා කුසලතා එළිදැක්වීමේ හා අගය කිරීමේ උළෙල

ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ කලා කුසලතා එළිදැක්වීමේ හා අගය කිරීමේ උළෙල

දෙසැම්බර් 03 දිනට යෙදෙන ජාත්‍යන්තර ආබාධිත දිනයට...

18
දෙසැ2018
‘හෙළ බොජුන් හල’ විවෘත කිරීම.

‘හෙළ බොජුන් හල’ විවෘත කිරීම.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව ආපනශාලාව ‘හෙළ...

28
අගෝ2017

Divisional secretariat Divisional Day 2018

Divisional secretariat Divisional Day will be held...

Scroll To Top