Voice of colombo Reality Programme 

congradulations our Team.

 VOC New

කොවිඩ්-19 වසංගතයෙන් දැඩි පසුබෑමකට ලක් වී තිබෙන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය නැවත ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් දේශයේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා පෞද්ගලික අංශයෙහි ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීමට දායක වීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ සියලුම ආයතනවල 2022 වර්ෂය සඳහා අපේක්ෂිත ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය වන ශ්‍රම ඉල්ලුම පිළිබඳ තොරතුරු රැස්කිරීම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.කොවිඩ් 19 වසංගතයෙන් දැඩි පසුබෑමකට ලක් වී තිබෙන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය නැවත ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් දේශයේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා පෞද්ගලික අංශයෙහි ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීමට දායක වීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ සියලුම ආයතනවල 2022 වර්ෂය සඳහා අපේක්ෂිත ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය වන ශ්‍රම ඉල්ලුම පිළිබඳ තොරතුරු රැස්කිරීම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.


ඒ සඳහා, 2021 අගෝස්තු මස 31 වන දිනට ප්‍රථම, පහත දැක්වෙන කෙටි ගූගල් ප්‍රශ්නාවලියට වගකීමෙන් යුතුව නිවැරදි තොරතුරු සපයන මෙන් කොට්ඨාසයේ පෞද්ගලික අංශයේ සියලුම සේවා යෝජකයන්ගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටීමු.


https://sites.google.com/view/labourdept/home?authuser=1

සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැලිකන්න කලාපයේ ළහිරුගම, දිගන, වැලිකන්න, පැල්පොල  යන වසම්වල වෙසෙන අඩු ආදායම්ලාභීන් ගෘහාශ්‍රිත මට්ටමින්  සිය ජීවන වෘත්තීය ලෙස කිරි සහ බිත්තර නිෂ්පාදනය, කොම්පෝස්ට් පොහොර වෙළෙඳාම දැකගත හැකිය. දියර කිරි, කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන හා බිත්තර සඳහා පවතින ඉල්ලුම දිනෙන් දින ඉහළ යාමත්, සෞඛ්‍ය සම්පන්න දිවි පෙවෙතකට ජනතාව යොමුවීමත් තුල උක්ත කර්මාන්තය සඳහා වැඩි නැඹුරුවක් වර්තමානය වන විට පෙන්නුම් කරයි. ගුණාත්මක බවින් ඉහළ, සහනදායී මිලකට සපයනු ලබන කිරි සහ බිත්තරවලට එසේ විශාල ඉල්ලුමක් පැවතිය ද වර්තමානය වන විට මෙම ගොවීන් යම් යම් ගැටළුකාරී තත්වයන්ට මුහුණපා ඇති ආකාරයක් දක්නට ඇත.  සත්ත්ව ආහාර ආදියේ වෙළෙඳපොළ මිල නිතර උච්චාවචනය වීම, සතුන් නිතර රෝගාබාධවලට ගොදුරු විම, ගුණාත්මක බවින් යුතු වැඩි කිරි නිෂ්පාදන ධාරිතාවයකින් යුතු ගවයන් සහ එළුවන් සපයාගැනීමේ අපහසුතාවය, නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය අවම වීම, අගය එකතු කිරීම සිදුනොවීම, තාක්ෂණය හිඟකම ආදී ගැටළු නිසා මෙම කර්මාන්තයේ යම් පසුබෑමක් වර්තමානය වන විට පෙන්නුම් කරයි.  

සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැලිකන්න කලාපයේ ළහිරුගම, දිගන, වැලිකන්න, පැල්පොල  යන වසම්වල වෙසෙන අඩු ආදායම්ලාභීන් ගෘහාශ්‍රිත මට්ටමින්  සිය ජීවන වෘත්තීය ලෙස කිරි සහ බිත්තර නිෂ්පාදනය, කොම්පෝස්ට් පොහොර වෙළෙඳාම දැකගත හැකිය. දියර කිරි, කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන හා බිත්තර සඳහා පවතින ඉල්ලුම දිනෙන් දින ඉහළ යාමත්, සෞඛ්‍ය සම්පන්න දිවි පෙවෙතකට ජනතාව යොමුවීමත් තුල උක්ත කර්මාන්තය සඳහා වැඩි නැඹුරුවක් වර්තමානය වන විට පෙන්නුම් කරයි. ගුණාත්මක බවින් ඉහළ, සහනදායී මිලකට සපයනු ලබන කිරි සහ බිත්තරවලට එසේ විශාල ඉල්ලුමක් පැවතිය ද වර්තමානය වන විට මෙම ගොවීන් යම් යම් ගැටළුකාරී තත්වයන්ට මුහුණපා ඇති ආකාරයක් දක්නට ඇත.  සත්ත්ව ආහාර ආදියේ වෙළෙඳපොළ මිල නිතර උච්චාවචනය වීම, සතුන් නිතර රෝගාබාධවලට ගොදුරු විම, ගුණාත්මක බවින් යුතු වැඩි කිරි නිෂ්පාදන ධාරිතාවයකින් යුතු ගවයන් සහ එළුවන් සපයාගැනීමේ අපහසුතාවය, නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය අවම වීම, අගය එකතු කිරීම සිදුනොවීම, තාක්ෂණය හිඟකම ආදී ගැටළු නිසා මෙම කර්මාන්තයේ යම් පසුබෑමක් වර්තමානය වන විට පෙන්නුම් කරයි.  


වසම් 4 ක අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රතිලාභීන් 27ක් දැනට හඳුනාගෙන ඇත. ඔවුන් මුහුණපාන ගැටළු සඳහා විසඳුම් ලබා දෙමින් ගොවීන්ට දිරිගැන්වීම් ලබා දීම හරහා ගුණාත්මක කිරි හා බිත්තර ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන (යෝගට්, බෝතල් කල කිරි, කිරිටොෆි, අයිස්ක්‍රීම්) හා කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ජාතික මට්ටමට ගෙන යාමේ විභවතාවයක් පවතී. හඳුනාගත් ගොවීන් හට එළුවන්, කුකුළු පැටවුන් ලබාදීම ගවගාල්, කුකුළු කූඩු ආදිය සඳහා ආධාර ලබාදීම පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීම තුළින් අගය එකතු කල පශු අස්වනු අලෙවිය හරහා ඔවුන් සවිබල ගැන්වීම තුළින් කුටුම්භ ආදායම ඉහල නැංවීම මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් අපේක්ෂා කෙරේ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයන් හා විධිමත් ක්‍රමවේදයන් අනුව, පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ අනුමත සත්ව ගොවිපලකින් උසස් තත්ත්වයේ එළුවන් හා බිත්තර සඳහා මසක් වයසැති කුකුළු පැටවුන් මිලදී ගනු ලැබේ.  මෙම ව්‍යාපෘතිය නුදුරේදීම ආරම්භ වීමට නියමිතය.

හෙළ නිර්මාණ කර්මාන්තයන් අතරින් එක් විශිෂ්ඨ අංශයක් ලෙස පොල් ආශ්‍රිත විසිතුරු කැටයම් නිර්මාණ කර්මාන්තය හැඳින්විය හැකිය. වර්තමාන ලාංකීය සමාජ, ආර්ථික පරිසරය තුළ එවැනි දක්ෂ දේශීය නිර්මාණකරුවන් හට ව්‍යාපාර  පරිසරයන්හි අභියෝගතාවලට හා තර්ජනවලට මුහුණ දීමට සිදුවීමත් සමගම බොහෝ අසීරුතා මධ්‍යයේ  තම ආදායම් මාර්ග ගොඩනගා ගැනීමට සිදුවීම හේතුවෙන් මෙවැනි විශිෂ්ඨ කර්මාන්ත අනාගත පරම්පරාවට දායාද නොකෙරෙනු ඇත. එමෙන්ම වර්තමානයේ මුහුණ දෙමින් පවතින කොවිඩ් - 19  වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් සිදුවන දෙස් විදෙස් සංචාරක කර්මාන්තයේ පසුබැසීමත් සමගම වෙළෙදපොල පරිචයන් අහිමිවීම්වල වක්‍රාකාර අහිතකර ප්‍රතිඵලවලට මුහුණ දීමටද මෙවැනි කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ නිර්මාණ කරුවන්ට සිදු වී ඇත. හෙළ නිර්මාණ කර්මාන්තයන් අතරින් එක් විශිෂ්ඨ අංශයක් ලෙස පොල් ආශ්‍රිත විසිතුරු කැටයම් නිර්මාණ කර්මාන්තය හැඳින්විය හැකිය. වර්තමාන ලාංකීය සමාජ, ආර්ථික පරිසරය තුළ එවැනි දක්ෂ දේශීය නිර්මාණකරුවන් හට ව්‍යාපාර  පරිසරයන්හි අභියෝගතාවලට හා තර්ජනවලට මුහුණ දීමට සිදුවීමත් සමගම බොහෝ අසීරුතා මධ්‍යයේ  තම ආදායම් මාර්ග ගොඩනගා ගැනීමට සිදුවීම හේතුවෙන් මෙවැනි විශිෂ්ඨ කර්මාන්ත අනාගත පරම්පරාවට දායාද නොකෙරෙනු ඇත. එමෙන්ම වර්තමානයේ මුහුණ දෙමින් පවතින කොවිඩ් - 19  වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් සිදුවන දෙස් විදෙස් සංචාරක කර්මාන්තයේ පසුබැසීමත් සමගම වෙළෙදපොල පරිචයන් අහිමිවීම්වල වක්‍රාකාර අහිතකර ප්‍රතිඵලවලට මුහුණ දීමටද මෙවැනි කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ නිර්මාණ කරුවන්ට සිදු වී ඇත. 

එවැනි වාතාවරණයක් මධ්‍යයේ සමාජයේ සෘජු දෘෂ්ටි කෝණයට ලක් නොවන දේශීය පොල් ආශ්‍රිත විසිතුරු කැටයම් නිර්මාණකරුවන් නගා සිටුවීම සඳහා දිරිගැන්වීමක් ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවය  හා වගකීම හඳුනාගැනීමත් සමඟ සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොස්ගම කලාපය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ග්‍රාම නිලධාරී වසමක එවැනි පාරම්පරිකව ගෘහාශ්‍රිතව පොල් ආශ්‍රිත විසිතුරු කැටයම් කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින නිර්මාණශීලි සහජ දක්ෂතාවලින් හෙබි කුසලතා පූර්ණ නිර්මාණකරුවන් 25 දෙනෙකු හඳුනාගෙන "සෞභාග්‍යා - පොල්කැටයම් නිෂ්පාදන ගම්මානය" බිහිකිරීමේ අරමුණු සහිතව මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරිපත් කෙරේ. 

එලෙස හඳුනාගත් විශිෂ්ට නිර්මාණකරුවන්ගේ ව්‍යාපාරයන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කර, ”ලක්සල”  වැනි මහා පරිමාණ සෘජු ගැනුම්කරුවන් හරහා වෙළෙදපොළ අවස්ථා ඇති කිරීමත්, අතරමැදි වෙළඳුන් විසින් ලබන අතිප්‍රාමාණික ලාභ අවම  කිරීම මඟින් ආදායම් ස්ථාවර කිරීම මෙන්ම අනාගතයේදී දේශීය සන්නාමයක් සහිතව ගුණාත්මක හා පරිසර හිතකාමී විසිතුරු නිර්මාණ හා ඇසුරුම් වර්ග අපනයන වෙළෙඳපොළ කරා ව්‍යාප්ත කිරීමේ යෝජනාවන්ද සහිතව මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරිපත් කෙරේ. උක්ත ව්‍යාපෘතියේ ශ්‍රම දායකත්වය ප්‍රතිලාභීන් විසින් දරනු ලබන අතර තාක්ෂණික හා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් මෙන්ම පුහුණු වැඩමුළු අවස්ථා ව්‍යාපෘති අරමුදලින් දැරීමට යෝජනා වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය නුදුරේදීම ආරම්භ වීමට නියමිත බව සතුටින් දැනුම් දෙමු.

දශක කිහිපයක සිට සීතාවක කොට්ඨාසයේ තුන්නාන අවට වසම් වල රසකැවිලි නිෂ්පාදනය ක්‍රමිකව වර්ධනය වන ආකාරයක් පෙන්නුම් කරයි. ගෘහාශ්‍රිත මට්ටමින් රසකැවිලි නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදකයන් අවට වසම්වල සුලභව දැකගත හැකිය. සේවකයන් කිහිප දෙනෙකු සේවයේ යොදවා ගනිමින් යන්ත්‍රාණුසාරයෙන් හකුරු, බයිට්, මුරුක්කු නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාවසායකයන් දැනටමත් හඳුනාගෙන ඇත. ගුණාත්මක බවින් ඉහළ සහනදායී මිලකට සපයනු ලබන රසකැවිලි වලට විශාල ඉල්ලුමක් පැවතිය ද වර්තමානය වන විට රසකැවිලි නිෂ්පාදකයන් යම් යම් ගැටළුකාරී තත්වයන්ට මුහුණපා ඇති ආකාරයක් පෙන්නුම් කරයි. දශක කිහිපයක සිට සීතාවක කොට්ඨාසයේ තුන්නාන අවට වසම් වල රසකැවිලි නිෂ්පාදනය ක්‍රමිකව වර්ධනය වන ආකාරයක් පෙන්නුම් කරයි. ගෘහාශ්‍රිත මට්ටමින් රසකැවිලි නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදකයන් අවට වසම්වල සුලභව දැකගත හැකිය. සේවකයන් කිහිප දෙනෙකු සේවයේ යොදවා ගනිමින් යන්ත්‍රාණුසාරයෙන් හකුරු, බයිට්, මුරුක්කු නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යාවසායකයන් දැනටමත් හඳුනාගෙන ඇත. ගුණාත්මක බවින් ඉහළ සහනදායී මිලකට සපයනු ලබන රසකැවිලි වලට විශාල ඉල්ලුමක් පැවතිය ද වර්තමානය වන විට රසකැවිලි නිෂ්පාදකයන් යම් යම් ගැටළුකාරී තත්වයන්ට මුහුණපා ඇති ආකාරයක් පෙන්නුම් කරයි. 


අමුද්‍රව්‍ය මිල නිතර උච්චාවචනය වීම ශ්‍රම හිඟය , අමුද්‍රව්‍ය හිඟය නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය අවම වීම, අගය එකතු කිරීම සිදුනොවීම, තාක්ෂණය හිඟකම, යන්ත්‍රෝපකරණ හිඟය ආදී ගැටළු නිසා මෙම කර්මාන්තයේ යම් පසු බෑමක් වර්තමානය වන විට පෙන්නුම් කරයි. වසම් 4 ක රසකැවිලි නිෂ්පාදකයන් 55 ක් දැනට හඳුනාගෙන ඇති අතර ඉන් 50 ක් අඩු ආදායම් ලාභීන් වේ. ඔවුන් මුහුණපාන ගැටළු සඳහා විසඳුම් ලබා දෙමින් නිෂ්පාදකයන්ට දිරිගැන්වීම් ලබා දීම හරහා ගුණාත්මක නිෂ්පාදනයන් ජාතික මට්ටමට ගෙන යාමේ විභවතාවයක් පවතී. මෙම ව්‍යාපෘතිය නුදුරේදීම ආරම්භ වීමට නියමිත අතර මෙහි ශ්‍රම දායකත්වය ප්‍රතිලාභීන් විසින් දරනු ලබන අතර තාක්ෂණික පුහුණුව/යන්ත්‍රෝපකරණ හා අවශ්‍ය අනෙකුත් පුහුණු වැඩසටහන් ව්‍යාපෘති අරමුදලෙන් දැරීමට යෝජනා කර ඇත.

Subcategories

News & Events

05
Nov2021
Voice of Colombo - Seethawaka Team

Voice of Colombo - Seethawaka Team

Voice of colombo Reality Programme  congradulations our...

05
Aug2021
පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

කොවිඩ්-19 වසංගතයෙන් දැඩි පසුබෑමකට ලක් වී තිබෙන...

Scroll To Top